Pro zobrazení kompletní navigace si zapněte JavaScript, nebo použijte Mapu tránek!

Je zakázáno

V areálu je zakázáno
(Článek IV.)

  1. Zdržovat se v prostorách Lomu Leštinka bez nahlášení správci a podepsaného ,,Prohlášení návštěvníka Lomu Leštinka,,.
  2. Vstupovat do prostorů označených zákazem vstupu nebo do objektů rekreačních domů bez předchozí domluvy se správcem Lomu. JE ZAKÁZÁNO!!!!!!
  3. Chovat se hlučně, srážet jiné osoby do vody,ze svahů atd., jakkoliv obtěžovat ostatní návštěvníky Lomu.
  4. Volat o pomoc bez vážné příčiny, svévolně používat záchranných pomůcek atd.
  5. Porušovat noční klid,.
  6. Je striktně zakázáno zanášet do vody opalovací krémy či jiné saponáty!
  7. Parkovat automobil mimo vyhrazená místa k tomu určená správcem.
  8. Zákaz psu a jiních domácích zvířat bez souhlasu spravce je zakázáno!
  9. Je přísně zakázáno znečišťovat vodní rezervoár, jakým koliv odpadem!

14.03.2024

Vzduch: 9°C

Voda: 5°C

Viditelnost: 2 m

Volná místa: 20

!!! VIDITELNOST jak kde cca 1 m az 2 m !? - ATRAKCE POD VODOU - věci ve vodním skanzenu - !!! NEPŘENÁŠEJTE !!! - KAŽDÁ VĚC MÁ SVOJE MÍSTO - !!!

Leštinkalom na FB